Nasze aktualne usługi w Bytomiu, Katowicach i miastach ościennych:

Kliknij w daną kategorię i sprawdź:

Wynikające z CEIDG:

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
14.12.Z Produkcja odzieży roboczej,
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
14.14.Z Produkcja bielizny,
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
49.41.Z Transport drogowy towarów