Dodatkowe usługi - firmy współpracujące. Kliknij i sprawdź.

Wykonywanie zadań:

 • inspektora ppoż.
 • służby BHP
 • inspektora OC
 • koordynatora ds. SEVESO ZDR/ZZR
 • kierownika budowy

Szkolenia:

 • wstępne bhp i ppoż.
 • okresowe z BHP
 • z instrukcji ppoż. i przepisów ppoż.
 • z pierwszej pomocy
 • zawodowe UDT / TDT
 • zawodowe SEP G1, G2, G3 itp.

Przeglądy:

 • gazowe
 • budowlane
 • kominiarskie
 • elektryczne
 • kamerą termowizyjną
 • sprzętu ppoż.

Pomiary:

 • oświetlenia na stanowiskach pracy
 • awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • prędkości strumienia na kratkach nawiewnych i wywiewnych
 • hałasu na stanowiskach pracy (bez akredytacji PCA)

https://bhppuzio.pl/

Dodatkowe usługi: